Vykdoma...
Laisvalaikis
 
 
   

Horoskopų ženklai

Avinas (kovo 21 - balandžio 20)
Ugnies ženklas (impulsas, veiksmas, energija).

Dvyniai (gegužes 22 - birželio 21 )
Oro ženklas (nepastovumas, energija, darbas, dvilypumas).

Liutas (liepos 23 - rugpjucio 21 )
Ugnies ženklas (veiksmas, organizavimas, vadovavimas).

Svarstykles (rugsejo 24 - spalio 23 )
Oro ženklas (labilumas, nepastovumas, dvilypumas).

Šaulys (lapkricio 23 - gruodžio 22 )
Ugnies ženklas (valdžios siekimas, nepriklausomybe, aktyvumas).

Vandenis (sausio 21 - vasario 19 )
Oro ženklas (judrumas, atsargumas, individualumas).

Jautis (balandžio 21 - gegužes 21 )
Žemes ženklas (realizmas, darbštumas, užsispyrimas).

Vežys (birželio 22 - liepos 22 )
Vandens ženklas (pasyvumas, gilus mastymas, jautrumas).

Mergele (rugpjucio 22 - rugsejo 23 )
Žemes ženklas (atsargumas, aktyvumas, realizmas).

Skorpionas (spalio 24 - lapkricio 22 )
Vandens ženklas (emocine energija, jautrumas, kritiškumas).

Ožiaragis (gruodžio 23 - sausio 20 )
Žemes ženklas (pastovumas, realizmas, lėtumas).

Žuvys (vasario 20- kovo 20 )
Vandens ženklas (artistiškumas, jautrumas, realizmo stoka).


Astrologija

Planetų veikimo teorija - astrologija - kilo Senovės Babilone, kur žvaigždynų išsidestymas buvo siejamas su Žemėje vykstančiais procesais, audromis ir sausrų periodais.

Prieš tukstančius metų žvaigždynai laikyti dievais ir demonais. Babiloniečiai tikėjo, kad šie įtakoja ne tik įvykius Žemėje, bet ir karalių likimą, vėliau paprastų žmonių likimus. Taip atsirado tikėjimas žvaigždėmis, apie kurį dar ir šiandien byloja senovės šventyklos ir piramidės. Pradžioje astrologai išpranašaudavo įvykius visai šaliai ar karalystei, vėliau pradėti sudarinėti asmeniniai horoskopai.

Atsiradę nauji gamtos mokslai labai greitai išstūme tikėjimą žvaigždemis. Su naujais mokslo laimėjimais astrologija vis labiau neteko savo įtakos. Tačiau paskutiniu metu vis daugiau girdime apie astrologiją, daug žmonių sudarinėja savo asmeninius horoskopus ar skaito juos žurnaluose. Planetos ir Zodiako ženklai šiandien turi nepaprastai didelę reikšmę daugeliui. Kai kurie žmonės netgi tvirtai įsitikinę, kad labai svarbu gimti, kai Saulė būna Liūto ar Ožiaragio ženkle.

Astrologija davė pagrindą atsirasti astronomijos mokslui. Tačiau astronomai apie astrologiją teigia, kad ši tėra klaidinga teorija apie dangaus šviesulių įtaką mums. Juolab, kad Saulė jau nebekeliauja tais pačiais keliais ir žvaigždynais, kaip prieš kelis tūkstančius metų. Dabar jau tik gudriai teigiama, kad Saulė yra ne kokiame nors Zodiako žvaigždyne, bet šio žvaigždyno ženkle.

Vis gi, tikėti astrologija ar ne, turite apsispręsti Jūs. Mes tik pateikiame keletą paaiškinimų ir astrologų sudarytus horoskopus Zodiako ženklams.


Kas yra horoskopas?

Horoskopas (gr. horoskopos - stebintis laiką) - schema, parodanti Saulės, Mėnulio ir planetų išsidėstymą Zodiako žvaigždynų atžvilgiu žmogaus gimimo ar kokio nors įvykio pradžios momentu. Visa tai astrologas pavaizduoja apvalioje diagramoje, kuri sudaroma iš šių elementų:

 • dvylikos Zodiako ženklų,
 • dvylikos astrologinių namų,
 • dvylikos planetų,
 • aspektų (planetų tarpusavio sąveikos).

Pagal horoskopą astrologai pranašauja žmogaus ateitį, nusako jo charakterį. Žmogaus charakteriui svarbu, kokie Zodiako ženklai ir planetos kokiame name buvo gimimo metu.


Kaip sudaromas horoskopas?

Sudarydamas horoskopą, astrologas atsižvelgia į tris parametrus - datą, tikslų laiką ir geografinę vietą. Nubraižo grafinį piešinį (diagramą), pažymi planetų buvimo vietas Zodiako ženkluose. Toliau apskaičiuoja ir nupiešia, taip vadinamus, namus. Šie 12 namų apytikriai atitinka pagal savo reikšmę 12 Zodiako ženklų ir yra priklausomi nuo sudaromo horoskopo geografinės vietos. Pagal šias, apskaičiuotas planetų buvimo padėtis ir padalinimus į namus, sudaromi astrologiniai paaiškinimai.

Saulės padėtis lyginant su kitų planetų padėtimi laikoma svarbiausia. Per metus Saulė pereina visus 12 Zodiako ženklų. Todėl dažniausiu atskaitos tašku imama tik Saulės padėtis Zodiake ir sudarinėjami supaprastinti, taip vadinami, Saulės horoskopai, kuriuos ir skaitome žurnaluose ar laikraščiuos


Ką paaiškina ir kam panaudojami horoskopai?

 • charakteriui nusakyti ir pagrindinėms veiklos sritims nustatyti,
 • kieno nors tinkamumui ištirti,
 • medicininei diagnozei nustatyti ir terapijai pasiūlyti,
 • pasaulio politikos prognozėms,
 • finansų biržų, spekuliacijų, sėkmės loterijoje prognozėms,
 • orų prognozėms,
 • panaudojimui kriminalistikoje.

Kokios horoskopų rūšys?

Astrologai gali sudaryti horokospus beveik kiekvienai norimai temai. Populiariausi yra gimimo arba asmeniniai horoskopai, kurie apima šiuos asmens charakterio bruožus: indivudualumą ir saviraišką, jausmus ir poreikius, komunikavimą, santykį su aplinka, vystymosi potencialą, profesiją ir gyvenimo tikslus, gyvenimo uždavinius ir gebėjimą prisitaikyti.

Po asmeninių horoskopų labai populiarūs ateities prognozių horoskopai. Jie suteikia mums informaciją apie apibrėžtą laiko tarpą, tai yra mes iš jų sprendžiame apie palankius ir nepalankius savo gyvenime momentus. Horoskopai mums nepasako, ką mes turėtume daryti ar ko nedaryti, tėra tik pastabos apie vyraujančių planetų įtaką mums ir skleidžiamą jų energiją esamu laiko momentu. Šie planetų padėties ir veikimo įvertinimai dar vadinami aspektais.

Horoskopai gali būti sudarinėjami ir kitomis temomis: vaikų horoskopai, profesijos horoskopai, sveikatos horoskopai, partnerystės horoskopai, gyvenimo horoskopai (dar karma vadinami), meilės ir seksualumo horoskopai.


Zodiako žvaigždynai ar Zodiako ženklai?

Zodiakas - tai dangaus juosta, kuriai priklauso 13 žvaigždynų. Zodiako ženklus įvedė babiloniečiai, suskirstydami Saulės kelią į 12 Zodiako žvaigždynų, ir suteikė jiems mistinę reikšmę. Tuo metu Saulė keliaudavo per šiuos žvaigždynus. Dabar sakoma, kad Saulė yra Zodiako ženkle, bet ne žvaigždyne, kadangi ji dėl precesijos (astronominio proceso) keliauja jau per kitus žvaigždynus.

Suskirstymas į Zodiako ženklus prasideda Avino ženklu (lot. Aries) ir baigiasi Žuvų ženklu (Pisces). Zodiako ženklų eiliškumas nuo Avino iki Žuvies yra toks: Avinas (Aries), Jautis (Taurus), Dvyniai (Gemini), Vėžys (Cancer), Liūtas (Leo), Mergelė (Virgo), Svarstyklės (Libra), Skorpionas (Scorpio), Šaulys (Sagittarius), Ožiaragis (Capricornus), Vandenis (Aquarius) ir Žuvys (Pisces).


Planetų valdymas

Pagal astrologiją kiekviena planeta turi labai glaudų ryšį su vienu ar dviem Zodiako ženklais. Zodiako ženklus valdo šios planetos:

Avinas Marsas
Jautis Venera
Dvyniai Merkurijus
Vėžys Mėnulis
Liūtas Saulė
Mergelė Merkurijus (**Chironas)
Svarstyklės Venera
Skorpionas Plutonas (Marsas)
Šaulys Jupiteris
Ožiaragis Saturnas
Vandenis Uranas (Saturnas)
Žuvys Neptūnas (Jupiteris)

**Pastaba. Chironas atrastas 1977 metais, yra labai įvairių nuomonių, kokius Zodiako ženklus jis valdo.