Vykdoma...
Laisvalaikis
 
 
   

SARATOVO GUBERNIJOS LIAUDIES KOMISARŲ TARYBOS DEKRETAS DĖL MOTERŲ NACIONALIZACIJOS

Teisėta santuoka, egzistavusi iki šio laiko, be abejonės, yra
produktas tos socialinės nelygybės, kuri turi būti su šaknimis išrauta
Sovietų respublikoje. Iki šio laiko teisėta santuoka buvo galingas
ginklas buržuazijos rankose, kovojant su proletariatu, dėl ko geriausi
dailiosios lyties egzemplioriai atitekdavo buržujams. Ir todėl šis
neteisėtas privatizavimas pažeidė natūralų žmonijos vystymąsi. Todėl
Saratovo gubernijos liaudies komisarų taryba su vykdomojo komiteto
pritarimu nutarė:

Nuo 1918 m. sausio 1 d. atšaukiama teisė turėti moteris nuo 17 iki 30
metų kaipo nuosavybę.

Pastaba. Moters amžius nustatomas pagal metrikus, pasus, o jei
dokumentų nėra, tai pagal liudininkų parodymus arba pagal išvaizdą.

Šis dekretas netaikomas ištekėjusioms moterims, turinčioms penkis ir
daugiau vaikų.
Buvusiems savininkams (vyrams) paliekama teisė be eilės pasinaudoti
savo buvusia žmona. Pastaba: jei vyras priešinasi šio dekreto
vykdymui, jam tokia teisė atimama.
Visos moterys, kurioms taikomas šis dekretas, išimamos iš nuolatinės
privačios vyro nuosavybės ir skelbiamos visos darbo liaudies
nuosavybe.
Šiomis moterimis rūpinasi Darbininkų, Kareivių ir Valstiečių tarybos.
Piliečiai vyrai turi teisę naudotis šiomis moterimis ne dažniau kaip 4
kartus per savaitę ir ne ilgiau kaip po 3 valandas, laikydamiesi
sąlygų, kurios nurodytos žemiau.
Kiekvienas darbo liaudies narys turi mokėti po 2 procentus savo darbo
užmokesčio liaudies kartų fondui.
Kiekvienas vyras, norintis pasinaudoti liaudies pasiekimo
egzemplioriais, turi nuo gamyklos darbo komiteto ar profesinės
sąjungos pateikti pažymą apie tai, kad priklauso darbo klasei.
Vyrai, nepriklausantys darbo klasei, turi teisę pasinaudoti
nacionalizuotomis moterimis tik sumokėję mėnesinį mokestį – 1000
rublių.
Kiekviena moteris, šiuo dekretu paskelbta liaudies pasiekimu, gauna iš
liaudies kartų fondo mėnesinę pašalpą – 280 rublių.
Moterys, tapusios nėščiomis, atleidžiamos nuo savo tiesioginių ir
valstybinių pareigų 4 mėnesiams – 3 mėnesiai iki gimdymo ir 1 mėnuo po
gimdymo.
Gimę vaikai po mėnesio atiduodami į įstaigą ‚Liaudies darželis´, kur
yra auklėjami ir gauna išsilavinimą iki 17 metų amžiaus.
Gimus dvynukams, gimdytoja gauna 200 rublių premiją.
Kalti dėl venerinių ligų platinimo bus teisiami revoliuciniame teisme.

Autorius: Dzivka  | publikuota: 2010-10-30 22:15 atnaujinta: 2010-11-10 14:40

Komentarai

neragana, 51m.
Kaunas
Super!!! I))) Prieš daugybę metų Kauno dramos teatre teko stebėti spektaklį apie visa tai- "Mėlyni žirgai raudonoje pievoje" :) Publika, režisieriaus sumanymu, taip pat buvo paversta aktyvia dalyve-visi patapom kažkelinto ten partijos suvažiavimo delegatai, kuris svarstė ir priiminėjo būtent tokius dekretus. Prisijuokėm, prisilinksminom tada taip, beklausydami viso šio "briedo", kad iki pat dabar pamiršti negaliu. Ačiū kad vėl priminei kažkada patirtas teigiamas emocijas :)))